I shot the sheriff

Francesco Diotallevi

I shot the sheriff